ทำความสะอาดล้อแม็คและยาง

คงจะไม่ดีแน่ถ้ารถของคุณ ล้อแม็คและยาง ยังสกปรกหลังจากล้างรถ 
เราจึงทำความสะอาดล้อและยางของคุณด้วยน้ำยาล้างคราบสกปรกชนิดพิเศษที่ใช้กับล้อแม็คโดยเฉพาะ 
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ล้อแม็คราคาแพงของคุณจะไม่เกิดความเสียหาย และยังสะอาดเหมือนใหม่หลังจากล้าง